Dân tộc, Quốc gia, Sự kiện

Các vị vua và nữ hoàng thời trung cổ

Các vị vua và nữ hoàng thời trung cổ

Anh thời trung cổ được lãnh đạo bởi tám vị vua thời trung cổ và một nữ hoàng. Nước Anh thời trung cổ bắt đầu vào năm 1066 với William the Conqueror giành được ngai vàng Anh sau chiến thắng tại Trận chiến Thắng. 1377 thường được coi là sự kết thúc của nước Anh thời trung cổ.

Tapisserie de Bayeux - Scène 1: le roi Édouard le Conflieur

Tìm kiếm

Thêm kết quả

Vua / Nữ hoàng năm lên ngôi

Edward the Confession 1042 - 1066

Harold của Wessex 1066

William I 1066 - 1087

William Rufus (con trai của William) 1087 - 1100

Henry I 1100 - 1135

Stephen (cháu trai của Henry I) 1135 - 1141

Hoàng hậu Matilda 1141 - 1142

Stephen (đòi lại ném) 1142- 1154

Henry II 1154 - 1189

Richard I (Richard the Lionheart) 1189 - 1199

Giăng 1199 - 1216

Henry III 1216 - 1272

Edward I 1272 - 1307

Edward II 1307 - 1327

Edward III 1327 - 1377

Bài viết liên quan

  • 1066

    1066 được coi là một trong những ngày ở Anh thời trung cổ rất khó quên. Vào đầu năm 1066, nước Anh được cai trị bởi Edward Ông