Khóa học lịch sử

Martin Luther và cuộc cải cách Đức

Martin Luther và cuộc cải cách Đức

Martin Luther là một trong những người có ảnh hưởng nhất trong lịch sử.

Cuộn xuống để truy cập tất cả các chủ đề

Điều khoản thần học

Nhà thờ Công giáo La Mã năm 1500

Cuộc sống ban đầu của Luther

95 luận văn

95 Luận văn - một bản dịch hiện đại

Hậu quả xã hội của Luther

Sự lây lan của Luther

Thành phố Luther và Đức

Luther 1530 đến 1555

Luther và châu Âu

Luther có phải là một nhà cách mạng?

Bài viết liên quan

  • Martin Luther

    Martin Luther sinh năm 1483 trong một gia đình tương đối giàu có. Cha của Martin Luther đã tham gia buôn bán đồng. Năm 1497, Luther được gửi đi

  • Hậu quả xã hội của Martin Luther