Lịch sử podcast

Ulrich Zwingli có ảnh hưởng như thế nào?

Ulrich Zwingli có ảnh hưởng như thế nào?

Ulrich Zwingli là một trong những nhà lãnh đạo ít được biết đến nhất trong phong trào Cải cách vì Martin Luther và John Calvin đều được biết đến nhiều hơn. Zwingli có thể đã có ảnh hưởng ở Zurich nhưng ảnh hưởng của anh ta có bao giờ vượt ra khỏi thành phố Thụy Sĩ không?

Miền Bắc nước Đức chịu ảnh hưởng của Martin Luther rất nhiều và cuộc cãi vã công khai giữa cả hai người tại Marburg Colloquy đã làm rất nhiều việc làm suy yếu bất kỳ ảnh hưởng nào của Zwingli trong khu vực đó. Nam Đức có xu hướng nằm dưới sự kiểm soát của Giáo hội Công giáo khi Bavaria thống trị khu vực. Do đó, trong những gì chúng ta gọi là Đức, Zwingli có rất ít ảnh hưởng.

Là một thành phố, Zurich quá nhỏ để có nhiều ảnh hưởng ở nơi khác. Sự hợp nhất của nhà thờ và nhà nước có thể hoạt động ở đó vì quy mô của thành phố. Cho dù điều này sẽ làm việc trong một thành phố lớn hơn là mở để tranh luận. Martin Bucer có cùng quan điểm giáo lý tại Zwingli nhưng ông tin rằng nhà thờ và nhà nước nên là hai cơ quan riêng biệt nên hợp tác. Mặc dù Giorgburg trở thành người tị nạn cho người tị nạn Tin lành, nhưng việc thiếu phòng thủ tự nhiên và sức mạnh quân sự của nó đồng nghĩa với việc nó không trở thành một thành trì của Tin lành.

Zwingli đã liên kết quá nhiều với các tầng lớp thành thị có học thức và anh ta không có sức hấp dẫn xã hội rộng rãi. Zwingli không phải là một nhà cải cách xã hội. Anh nhanh chóng mất đi sự ủng hộ của nông dân và các nghệ nhân, đặc biệt là khi án tử hình được đưa ra cho Anabaptists - một nhóm mang đến sự thay đổi xã hội triệt để và kêu gọi những người ít làm.

Chính địa lý của Thụy Sĩ đã khiến cho niềm tin của Zwingli khó lan rộng trong nước. Đèo núi và sự cô lập của một số bang đã làm cho việc truyền bá những ý tưởng mới ở mức độ khó khăn nhất và tồi tệ nhất là tất cả nhưng không thể. Do đó, ảnh hưởng của Zwingli được tập trung rất nhiều vào một khu vực nhỏ (Zurich) trái ngược với Luther có niềm tin lan rộng hơn nhiều. Niềm tin của Zwingli rằng một nhà nước nên được kiểm soát bởi nhà thờ chỉ có thể hoạt động trong một khu vực nhỏ nơi không có lịch sử của một gia đình lớn thống trị khu vực đó. Zurich phù hợp với mô tả này - nhưng ảnh hưởng của Zwingli vẫn chỉ là cục bộ.

Bài viết liên quan

  • Ulrich Zwingli

    Ulrich Zwingli là một nhà lãnh đạo Tin lành Thụy Sĩ trong Cải cách. Ulrich Zwingli không nổi tiếng như Martin Luther hay John Calvin,