Khóa học lịch sử

Ailen 1845 đến 1922

Ailen 1845 đến 1922

Ailen trong thế kỷ XIX

Vấn đề đất đai và đất nước

Nạn đói lớn năm 1845

Phong trào người Armenia

Gladstone và Ireland

Charles Stewart Parnell

Quy tắc nhà và Ireland

Ngài Edward Carson

Giao ước Ulster

John Redmond

Lễ Phục sinh 1916

Cuộc nổi dậy Phục sinh

POBLACHT NA H EIREANN

James Connolly

Patrick Pearse

Eamonn de Valera

Nữ bá tước Markievicz

Michael Collins

Ailen 1919 đến 1922

Đen và Tans