Dân tộc, Quốc gia, Sự kiện

Lịch sử thế giới hiện đại

Lịch sử thế giới hiện đại

Mười bốn điểm của Woodrow Wilson

Hiệp ước Versailles

Hiệp ước St. Germain

Hiệp ước Sevres

Hiệp ước Trianon

Hiệp ước Neuilly

Liên minh các quốc gia

Thất bại của Liên minh các quốc gia

Liên minh các quốc gia thành công

Đức Weimar

Mỹ 1918 - 1939

Nga 1900 đến 1939

Ý 1900 đến 1939

Cuộc nội chiến Tây Ban Nha

Nguyên nhân của Thế chiến thứ hai

Chiến tranh lạnh

Liên Hợp Quốc

Trung Đông 1917 đến 1973

Trung Quốc 1900 đến 1976

Ấn Độ 1900 đến 1947

Vương quốc Anh 1945 đến 1970

Chiến tranh Falklands 1982