Dân tộc, Quốc gia, Sự kiện

Mùa xuân Prague năm 1968

Mùa xuân Prague năm 1968

Mùa xuân Prague năm 1968 là thuật ngữ được sử dụng trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi chính phủ Tiệp Khắc do Alexander Dubček lãnh đạo dường như muốn dân chủ hóa quốc gia và giảm bớt sự bóp nghẹt của Moscow đối với các vấn đề của quốc gia. Mùa xuân Prague kết thúc bằng một cuộc xâm lược của Liên Xô, loại bỏ Alexander Dubček làm lãnh đạo đảng và chấm dứt cải cách trong Tiệp Khắc.

Những dấu hiệu đầu tiên cho thấy tất cả không được tốt ở Tiệp Khắc xảy ra vào tháng 5 năm 1966 khi có những phàn nàn rằng Liên Xô đang khai thác người dân. Điều này phát triển khi người dân ở Slovakia phàn nàn về việc chính phủ ở Prague áp đặt các quy tắc của mình đối với người Slovakia và áp đảo quyền tự trị địa phương. Một nền kinh tế yếu làm trầm trọng thêm tình hình và không có cải cách nào được đưa ra làm việc. Các công nhân vẫn ở trong nhà nghèo và lãnh đạo lối sống cơ bản nhất. Điều tương tự cũng xảy ra ở vùng nông thôn Tiệp Khắc nơi nông dân phải tuân theo đường lối của Đảng liên quan đến trồng trọt và đổi mới.

Vào tháng 6 năm 1967, đã có những chỉ trích công khai về Antonin Novotný, Lãnh đạo Đảng, tại Đại hội Hội Nhà văn. Vào tháng 10 năm 1967, các sinh viên đã biểu tình chống lại Novotný và đầu năm 1968, ông được thay thế làm Bí thư thứ nhất của Đảng bởi Alexander Dubček. Anh ta đã không tán thành sự lãnh đạo của phong trào chống Novotný nhưng là người đã đưa ra một danh sách dài các khiếu nại chống lại anh ta (tháng 9 năm 1967), Dubček là sự lựa chọn rõ ràng.

Vào ngày 5 tháng 4thứ Năm 1968, Dubček bắt tay vào một chương trình cải cách bao gồm sửa đổi hiến pháp của Tiệp Khắc sẽ mang lại một mức độ dân chủ chính trị và tự do cá nhân lớn hơn.

Dubček tuyên bố rằng ông muốn Đảng Cộng sản Séc vẫn là đảng chiếm ưu thế ở Tiệp Khắc, nhưng ông muốn các khía cạnh toàn trị của đảng bị giảm bớt. Các đảng viên Cộng sản ở Tiệp Khắc được trao quyền thách thức chính sách của đảng trái ngược với sự chấp nhận truyền thống của tất cả các chính sách của chính phủ. Các thành viên trong đảng được trao quyền hành động theo ý thức của họ. Trong cái được gọi là "Mùa xuân Prague", ông cũng tuyên bố chấm dứt kiểm duyệt và quyền của công dân Séc chỉ trích chính phủ. Báo chí đã nhân cơ hội này để đưa ra những báo cáo gay gắt về sự bất tài và tham nhũng của chính phủ. Tình trạng nhà ở cho công nhân trở thành một chủ đề rất phổ biến.

Dubček cũng tuyên bố rằng nông dân sẽ có quyền thành lập các hợp tác xã độc lập để chính họ sẽ chỉ đạo công việc mà họ đã làm trái ngược với các đơn đặt hàng đến từ một cơ quan tập trung. Công đoàn đã được tăng quyền để mặc cả cho các thành viên của họ. Dubček đảm bảo với Moscow rằng Tiệp Khắc sẽ ở lại Hiệp ước Warsaw và họ không có gì phải lo lắng về các cải cách.

Điều này không làm gì để trấn an nhà lãnh đạo Liên Xô Brezhnev và vào đêm 20 tháng 8thứ/21thứ quân đội từ Hiệp ước Warsaw đã xâm chiếm Tiệp Khắc để tái khẳng định quyền lực của Moscow. Phần lớn các binh sĩ này đến từ Liên Xô nhưng để tạo ấn tượng rằng họ đại diện cho toàn bộ Hiệp ước Warsaw, những người đã thống nhất không tán thành những gì Dubček đã làm, có các đội quân Ba Lan, Đông Đức, Hungary và Bulgaria tham gia. Rõ ràng quân đội Séc không có khả năng đứng vững trước một lực lượng như vậy và cuộc xâm lược hoàn toàn không có máu trái ngược hoàn toàn với cuộc nổi dậy Hungary năm 1956.

Những cải cách của Dubček đã bị bỏ rơi. Anh ta bị bắt và bị đưa đến Moscow. Tại đây, anh được cho biết những gì được mong đợi ở Tiệp Khắc và anh được thả ra và gửi trở lại Prague. Dubček tuyên bố rằng các cuộc đàm phán ở Mátxcơva đã được tổ chức thành công và anh ấy trở lại với tư cách là Bí thư thứ nhất của Đảng. Dubček đã làm như được yêu cầu và thông báo rằng tất cả các cải cách đang kết thúc. Tuy nhiên, những ngày của ông đã được đánh số và vào tháng 4 năm 1969, Dubček đã bị cách chức.

Mùa xuân Prague đã chứng minh rằng Liên Xô thậm chí không sẵn sàng chiêm ngưỡng bất kỳ thành viên nào của Hiệp ước Warsaw rời bỏ nó. Những chiếc xe tăng lăn trên đường phố Prague đã tái khẳng định với phương Tây rằng người dân Đông Âu đã bị áp bức và phủ nhận nền dân chủ tồn tại ở Tây Âu. Tuy nhiên, đối với các bậc thầy ở Moscow, những gì họ đã ra lệnh đảm bảo duy trì Hiệp ước Warsaw - điều mà họ cho là quan trọng đối với sự tồn tại của chủ nghĩa cộng sản ở châu Âu nói chung.

Bài viết liên quan

  • Alexander Dubcek

    Alexander Dubček lãnh đạo Tiệp Khắc trong Mùa xuân Prague năm 1968. Mặc dù Alexander Dubček là một người cộng sản, ông đã sai lầm về phía cải cách, đã đi đến