Ngoài ra

Những người đàn ông

Những người đàn ông

Những người Menshevik đã thành lập nhóm thiểu số của Đảng Dân chủ Xã hội khi họ tách ra vào năm 1903. Lenin đã kêu gọi một tầng lớp nhỏ đan chặt, người sẽ lãnh đạo cuộc cách mạng thay mặt nhân dân. Đa số đảng Dân chủ Xã hội chủ nghĩa đã đi với Lenin và được gọi là những người Bolshevik. Những người Menshevik muốn làm cho phong trào của họ ít tinh hoa hơn những người Bolshevik với niềm tin rằng nó sẽ thu hút sự hỗ trợ của những người lao động và nông dân ít học. Làm thế nào một phong trào có thể hấp dẫn các công nhân và nông dân nếu đó là tinh hoa, họ tranh luận? Một trong những đảng Dân chủ Xã hội chủ nghĩa gắn liền với những ngày đầu của đảng, Plekhanov, đã gia nhập nhóm Menshevik. Nhà lãnh đạo đầu tiên của nó là Julius Martov.

Dân chủ xã hội trước khi chia tách
Lenin ở trung tâm, Martov bên phải

Tổ chức của Menshevik cũng chiếm thất bại trong lịch sử Nga. Lenin tin rằng ông và những người theo ông được trang bị tốt hơn để tham gia cuộc đấu tranh vì sự bình đẳng ở Nga - họ được giáo dục, tập trung và siêng năng; một tinh hoa. Những người Menshevik có cách tiếp cận ít kỷ luật hơn đối với cuộc cách mạng mà Lenin dự tính sẽ đến Nga - nhưng chính cách tiếp cận cởi mở này ban đầu đã nhận được sự ủng hộ của Menshevik nhiều hơn những người Bolshevik, cùng với những khẩu hiệu như tám giờ làm việc, tám giờ chơi, ngủ 8 tiếng và trả tám lần.

Năm 1917, trong tổng số 822 đại biểu trong Quốc hội lập hiến, các Menshevik có 248 đại biểu - nhiều hơn nhiều so với những người Bolshevik. Tuy nhiên, mọi người ngồi thảo luận về con đường phía trước, không đồng nghĩa với việc hoàn thành công việc - và hoàn thành công việc là phẩm chất chính của Lenin. Ông đã hoàn thành công việc là kết quả của tổ chức tỉ mỉ. Những người Menshevik là những triết gia lành nghề nhưng không thể thực hiện mọi việc ở cấp cơ sở.

Các Menshevik cũng có một điểm yếu lớn bên trong. Sự cởi mở của họ cho phép các Menshevik giữ quan điểm khác biệt với các Menshevik khác trong bữa tiệc. Do đó, có sự bất đồng công khai trong đảng không chỉ được dung thứ mà trên tinh thần dân chủ, được khuyến khích. Nếu những người Menshevik có một niềm tin, thì đó là sự ủng hộ của chủ nghĩa Marx thuần túy như Karl Marx đã đặt ra trong các ấn phẩm của mình.

Các Menshevik cũng mắc một số lỗi thực tế. Trong khi Lenin muốn rút Nga ra khỏi Thế chiến thứ nhất, thì những người Menshevik muốn Nga tiếp tục chiến đấu trong cuộc chiến rất phổ biến này.

Khi những người Bolshevik trở nên phổ biến hơn với tầng lớp lao động ở các thành phố lớn của Nga, do đó, những người Menshevik trở nên ít phổ biến hơn. Như một bông hồng, người kia đã phải từ chối. Những người Menshevik cũng phải chịu đựng những người trong nhóm tham gia những người Bolshevik khi rõ ràng là họ đã chiến thắng người dân.

Trong thời của Chính phủ lâm thời của Kerensky, những người Menshevik đã phạm sai lầm khi liên kết với Kerensky - vì họ cho rằng những người Bolshevik là kẻ thù của Nga nhiều hơn là lãnh đạo của Chính phủ lâm thời. Kerensky xuất thân từ một gia đình trung lưu thoải mái, không muốn phân phối lại đất đai và muốn Nga tiếp tục chiến tranh. Để được liên kết với niềm tin như vậy, chắc chắn sẽ mất các Menshevik thậm chí còn hỗ trợ nhiều hơn trong số các công nhân.

Bài viết liên quan

  • Những người Bolshevik

    Những người Bolshevik Những người Bolshevik được sinh ra từ Đảng Dân chủ Xã hội của Nga. Khi bữa tiệc tách ra vào năm 1903, những người Bolshevik chỉ có một nhà lãnh đạo rõ ràng