Mốc thời gian lịch sử

Nội các liên minh 2010

Nội các liên minh 2010

Trong cuộc tổng tuyển cử tháng 5 năm 2010, không có đảng nào có thể thành lập chính phủ đa số. Cả hai đảng Bảo thủ và Lao động đều cần sự hỗ trợ của Đảng Dân chủ Tự do để thành lập một chính phủ có thể hoạt động như một chính phủ đa số trong Cộng đồng. Sau một mức độ giao dịch ngựa liên quan đến những gì sẽ được cung cấp cho sự hỗ trợ của Đảng Dân chủ Tự do, một chính phủ liên minh Dân chủ Bảo thủ - Tự do đã được thành lập và Cameron phải thành lập Nội các đầu tiên. Theo bản chất của một liên minh, Nội các có một số nghị sĩ Dân chủ Tự do; lãnh đạo đảng, Nick Clegg, được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng.

Thủ tướng: David Cameron

Phó Thủ tướng: Nick Clegg *

Bộ trưởng Ngoại giao: William Hague

Thủ tướng của Exchequer: George Osbourne

Bộ trưởng Nội vụ: Theresa May

Bộ trưởng Quốc phòng: Liam Fox

Tổng thư ký của Kho bạc: Daniel Alexander *

Bộ trưởng Y tế: Andrew Lansley

Bộ trưởng Giáo dục và Trẻ em: Michael Gove

Bộ trưởng Tư pháp: Ken Clarke

Bộ trưởng kinh doanh: Cáp Vince *

Thư ký công trình và lương hưu: Ian Duncan-Smith

Bộ trưởng Năng lượng và Khí hậu: Chris Huhme *

Thư ký chính quyền và cộng đồng địa phương: Eric Pickles

Bộ trưởng Giao thông vận tải: Philip Hammond

Bộ trưởng Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn: Caroline Spelman

Bộ trưởng Phát triển Quốc tế: Andrew Mitchell

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Thế vận hội: Jeremy Hunt

Thư ký xứ Wales: Cheryl Gillan

Bộ trưởng Bắc Ireland: Owen Patterson

Chủ tịch nội các: Lady Warsi

Lãnh đạo của các lãnh chúa: Lord Strathclyde

Sau đây tham dự các cuộc họp nội các trên cơ sở khi cần thiết:

Tổng thanh toán và người đứng đầu Văn phòng nội các: Francis Maude

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Văn phòng Nội các: Oliver Letwin

Bộ trưởng các trường đại học và khoa học nhà nước: David Willetts

Chánh văn phòng và Bộ trưởng Nghị viện của Bộ Tài chính: Patrick McLoughlin

Tổng chưởng lý: Dominic Grret

Lãnh đạo của Commons và Lord Privy Seal: Ngài George Young

* = Dân chủ tự do.

Bài viết liên quan

  • Nội các và chính trị Anh

    Nội các được bổ nhiệm bởi Thủ tướng. Các vị trí cấp cao trong Nội các thường được Thủ tướng bổ nhiệm trong vòng vài giờ

  • Cái buồng

    Nội các là trung tâm của các quyết định điều hành trong chính trị Anh. Vào tháng 1 năm 2005, Nội các của chính phủ như sau: Thủ tướng = Tony bù

  • Cái buồng

    Nội các là trung tâm của các quyết định điều hành trong chính trị Anh. Vào tháng 1 năm 2005, Nội các của chính phủ như sau: Thủ tướng = Tony bù