Dân tộc, Quốc gia, Sự kiện

Liên minh châu Âu có làm suy yếu chủ quyền của Anh không?

Liên minh châu Âu có làm suy yếu chủ quyền của Anh không?

Khi xác định liệu Liên minh châu Âu có làm suy yếu chủ quyền của Vương quốc Anh hay không, người ta sẽ cần phải có một định nghĩa đúng đắn về chủ quyền.

1) Nếu bất kỳ hành động nào của EU xâm phạm định nghĩa này, thì câu trả lời phải là có. Nếu không thì không.

2) EU có hạn chế công việc của Hạ viện không?

3) EU có hạn chế công việc của các Lãnh chúa không?

4) EU có hạn chế hoạt động của các Luật pháp + hệ thống tư pháp không?

5) EU có thúc đẩy chính sách của chính phủ không?

6) Những lời hứa / cam kết được tuyên bố bằng một mắt đối với EU?

7) Các tòa án EU có ảnh hưởng đến Vương quốc Anh?

8) Euro có ảnh hưởng đến Vương quốc Anh?

9) Vương quốc Anh trở nên châu Âu hơn là kết quả của EU?